Biorezonanční metoda

Princip působení biorezonanční metody má biofyzikální základy. Pro její pochopení je třeba vysvětlit, že hmota, tedy každé tělo, se skládá s milionů částic zhuštěné energie. Hmota má dvojí aspekt. Jednou jako částice a jednou jako energie, která uvolňuje záření. Proto má hmota své vlastní vlnové délky a vlastní frekvenční vzorec. Stejně tak je tomu například u bakterie, toxinu nebo potraviny. I hmotné částice v těle, buňky, vysílají a přijímají vlny pomocí speciálních frekvenčních vzorců. Buňky v těle neustále vzájemně komunikují. Dokud spolu umí tělesné buňky bez zábrany komunikovat, je vlastní regulace těla neporušena a takové tělo můžeme nazvat jako zdravé. Pokud se však do těla dostanou nechtěné látky, naruší komunikaci mezi zdravými buňkami. Porucha frekvenčního vzorce vede nakonec k chybné funkci buněk. Pokud tato chybná funkce bude nadále přetrvávat, může dojít k tělesným symptomům.


Biorezonanční metodou BICOM® působíme příznivými frekvenčními vzorci proti škodlivým frekvenčním vzorcům. Dojde k uvolnění toxinů, redukcí rušivých frekvenčních vzorců a následně k jejich úplnému rozpuštění - eliminaci. Buňky opět nerušeně mezi sebou komunikují, Samoregulace a samoléčebné síly těla jsou opět funkční. 

Biorezonanční metoda BICOM® je speciální testovací a terapeutický postup, který kombinuje poznatky z tradiční čínské medicíny s německou technologií. Metoda BICOM® je založena na celostním přístupu a upřednostňuje zjišťování příčin, nikoli pouze příznaků.

BICOM® pracuje s frekvencemi klientů a s frekvencemi substancí, proto je sezení pro každého klienta zcela individuální


Co se v dnešní době děje s člověkem?

Na dnešního člověka působí mnohá zatížení: chemické přísady v potravinách a pitné vodě, jedy ohrožující životní prostředí, radiační zatížení, bezpočet chemických substancí, používání medikamentů v chovu zvířat atd.

Co tyto zátěže můžou zapříčiní?

Tyto zátěže u mnohých lidí zapříčiní že "sud přeteče". To se projevuje v různých formách. Od nejasných poruch duševního stavu, chronické únavy až k závažným tělesným poruchám.

Je zajímavé, že základem chronických problémů je většinou více zátěží. Je také možné, že u lidí se stejnými obtížemi lze zjistit zcela odlišné příčiny těchto obtíží. Biofyzikální rovina, mezi kterou patří i biorezonanční metoda BICOM®, nabízí možnost testování těchto individuálních zatížení, což není na biochemické úrovni (laboratorní parametry) často možné. 


Těžké, vícečetné a dlouhotrvající zátěže můžou způsobit?

V zásadě je třeba říci, že tělo disponuje velkými vlastními silami k zotavení. Tělo má fenomenální regulační systém, s pomocí kterého mohou být znovu a znovu vyrovnány mimořádné negativně působící vlivy.

Když však na tělo působí příliš velké zátěže, nebo je jich příliš mnoho a navíc působí delší dobu, může se stát, že regulační schopnost, jakož i síly k zotavení těla jsou zpomaleny, nebo dokonce zablokovány.


Buňky spolu komunikují

Tělo může fungovat a regulovat pouze tehdy, když se v něm odehrává správná komunikace a tím i výměna informací mezi buňkami (rezonance). Výzkum biofotonů vychází z toho, že buňky spolu komunikují prostřednictvím "světelných blesků" (vyzařování fotonů) - vyměňují si informace přes určité frekvence. 

Ve zdravém těle funguje výměna informací bez překážky. Tak může každá buňka, popř. každá část těla, plnit svůj úkol. Pokud tělo ovlivňují rušivé substance (jedy, viry, bakterie...) nebo zatěžující záření, mohou zabraňovat komunikaci mezi buňkami. Pokud je komunikace mezi buňkami narušena, je také zatížena jejich práce, což se může rychle projevit nejprve prostřednictvím více či méně jasných poruch existenciální orientace (duševního stavu), poklesu výkonu, chornické únavy a později také organickými změnami a tomu odpovídajícími příznaky. Ty se objevují nejčastěji tam, kde již nějaká slabina existuje (to je často podmíněno dědičností).


Individuální zjištění zátěží

Mimobuněčná tekutina lidského těla není jen vyživovací médium buněk. Slouží také jako "zvláštní skládka odpadu" pro zatěžující látky, pokud jsou vylučovací orgány jako např. játra/žlučník, ledviny, střevo atd. přetíženy. Protože voda je kromě toho optimální registr informací, ukládají se zde také informace zatěžujících substancí. Tato oblast není pro laboratorní metody lehce přístupná. Na biofyzikální úrovni - metodou BICOM® mohou být takové zátěže většinou rychle a bezbolestně testovány. Tak lze v mnoha případech zjistit, jaké zátěže mohou vést k poruchám (např. bakterie, viry, plísně, paraziti, elektrický smog, alergeny...)

U zjištěných zátěží BICOM® pracuje s odpovídajícími frekvenčními vzorky a tím je sezení pro každého klienta zcela individuální.