Bachovy květové esence

Bachovy květové esence

Jsou jemné a bezpečné květové koncentráty divoce rostoucích rostlin, které slouží pro zlepšení psychické rovnováhy.

Anglický lékař Dr. Eduard Bach vytvořil úplný systém 38 květových koncentrátů pro specifické emociální a mentální stavy. Navíc přidal ještě kombinaci pěti květů pro náročné a obtížné životní situace (Rescue Remedy)

Bachovy květy působí na úrovni emocí a nálad pomocí koncentrátů rostlin, které jsou energetickou vibrací odpovídající naší psychice a mohou nám vibračně dodat chybějící pozitivní naladění.

Bachovy květy frekvenčně působí na individualitu člověka a ne na nemoc její symptomy. Nepotlačují negativní pocity ale naopak, transformují je v pozitivní postoje. Tím se podpoří vlastní vnitřní potenciál a obranné síly člověka na SEBEUZDRAVENÍ.

Bachovy květy jsou rozděleny do sedmi skupin, které představují základní konflikty,  bránící nám být sami sebou a tím i využít svůj základní potenciál. Jsou to:

STRACH, NEJISTOTA, NEZÁJEM OKOLÍ, OSAMĚLOST, PŘECITLIVĚLOST NA VLIVY A MYŠLENKY OSTATNÍCH, SKLESLOST NEBO ZOUFALSTVÍ, PŘÍLIŠNÁ PÉČE O DRUHÉ

1. Řepík lékařský (Agrimony, Agrimonia eupatoria)

   - maska veselí, která schovává obavy a starosti, útěk před vnitřním konfliktem

2. Topol - osika (Aspen, Populus tremula)

   - strach z neznámých věcí, předtuchy

3. Buk lesní (Beech, Fagus sylvatica)

   - netolerantní kritický vůči druhým, je přesvědčený, že všechno dělá správně. Druhý ať udělá       cokoliv, je to špatně. Chybí jim soucit a porozumění k ostatním lidem s jejich chybami. Má           na všechno své argumenty.

4. Zeměžluč (Centaury, Centaurium umbellatum)

   - podřízenost, neschopnost říci ne

5. Rožec (Cerato, Ceratostigma willmottiana)

   - pochybnost ve vlastní úsudek, hledá potvrzení u druhých

6. Slíva třešňová (Cherry Plum, Prunus ceratostigma)

   - strach, že se mysl zblázní, nekontrolovatelné myšlenky

7. Poupě kaštanu (Chestnut Bud, Aesculus hippocastanum)

   - neschopnost poučit se z chyb minulosti

8. Čekanka obecná (Chicory, Cichorium intybus)

   - sobecká panovačnost, péče o milované, která je soustředěná na sebe a své potřeby,                 manipulace láskou

9. Bílá lesní réva (Clematis, Clematis vitalba)

   - snílek, žije ve svém světě, myšlenkami je mimo přítomnost

10. Plané jablko (Crab Apple, Malus pumila)

   - nenávist vlastní osoby, posedlost detaily, čistící esence

11. Jilm (Elm, Ulmus procera)

   - zahlcenost odpovědností

12. Hořec podzimní (Gentian, Gentiana amarella)

   - skleslost, ztráta odvahy a deprese, když se věci nedaří

13. Hlodaš (Grose, Ulex eurapaeus)

   - ztráta naděje, odevzdanost, peseimismus

14. Skotský vřes (Heather, Calluna vulgaris)

   - posedlost vlastními problémy a prožitky

15. Cesmína ostrolistá (Holly, Ilex aquifolium)

   - nenávist, žárlivost, závist, podezřívání

16. Zimolez kozí list (Honeysuckle, Lonicera caprifolium)

   - žije v minulosti, nostalgie

17. Habr (Hornbeam, Carpinus betulus)

   - mentální únava, pocity pondělního rána, oddalování věcí

18. Netýkavka žlázonosná (Impatiens, Impatiens glandulifera)

   - podrážděnost, nervozita

19. Modřín (Larch, Larix decidua)

- nedostatečné sebevědomí, očekává neúspěch

20. Kejklířka skvrnitá (Mimulus, Mimulus guttatus)

   - strach ze známých věcí, stydlivost, plachost

21. Divoká hořčice (Mustard, Sinapis arvensis)

   - deprese, která nemá původ a padne jako černý mrak

22. Dub (Oak, Quercus robur)

   - vyčerpaný ale nepřestává bojovat

23. Oliva (Olive, Olea europaea)

   - naprostá vyčerpanost

24. Skotská sosna (Pine, Pinus sylvestris)

   - pocity viny - obviňuje se i za chyby druhých

25. Červený kaštan (Red Chestnut, Aesculus carnea)

   - přílišná starostlivost a obavy o druhé

26. Devaterník penízkovitý (Rock Rose, Helianthemum nummularium)

   - panická hrůza, děs

27. Voda z léčivých pramenů (Rock Water, Aqua petra)

   - perfekcionalismus, sebe zapírání, ztuhlost mysli

28. Chmerek roční (Scleranthus, Scleranthus annuus)

   - nejistota, nerozhodnost, výkyvy nálad

29. Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem, Ornithogalum umbellatum)

   - šok, následky šoku

30. Jedlý kaštan (Sweet Chestnut, Castanea stiva)

   - naprostá skleslost a beznaděj

31. Sporýš lékařský (Vervain, Verbena officinalis)

   - přílišné nadšení, fanatické přesvědčení

32. Vinná réva (Vine, Vitis vinifera)

   - dominance tyranie, obvykle dobrý vůdce

33. Vlašský ořech (Walnut, Juglans regia)

   - přizpůsobení se změnám, prolamuje spojení s minulostí, přecitlivělost

34. Žebratka bahenní (Water Violet, Hottonia palustris)

   - pýcha, vzdálenost, je ráda sama

35. Bílý kaštan (White Chestnut, Aesculus hippocastanum)

   - stále, nechtěné myšlenky, kterých se člověk nemůže zbavit, mentální dohady

36. Sveřep větevnatý (Wild Oat, Bromus ramosus)

   - nejistota ohledně vlastní životní cesty

37. Planá růže (Wild Rose, Rosa canina)

   - apatie, rezignace

38. Žlutá vrba (Willow, Salix vitellina)

   - vzdor, zahořklost, "já chudinka"